Alt Yapı İşleri Nedir?

Alt yapı işleri, bir yapının işlev görmesi için gerekli olan döşemeleri döşemeleri ifade etmektedir. Bu döşemeler, su, kanalizasyon, elektrik ve doğal gaz gibi gerekli ürünlerdir. Temelde maddi ve ekonomik olmak üzere iki alt yapıdan bahsedilebilir.

 

Alt Yapı Hizmetleri ve Önemi

Alt yapı hizmetlerinde ekonomik hizmetler; enerji, su ve kanalizasyon, haz boru hattı ve katı atık toplama gibi hizmetleri ifade etmektedir. Diğer yandan maddi altyapı hizmetleri, barajlar, yol, demiryolları, ulaşım, liman, sulama kanalları, havalimanı gibi hizmetleri içermektedir. Bu alt yapı işleri işlevi ve önemine yönelik farklı sınıflandırmalar olsa da genellikle en bilinenleri elektrik, su ya da telekomünikasyon gibi hizmetlerdir. Peki, alt yapı işleri nedir? ve nerelerde kullanılır?

Alt yapı işleri, enerji hizmetleri, ulaştırma hizmetleri şeklinde iki genel başlık ile ifade edilmektedir. Bunlardan ilki, enerji hizmetleri olarak adlandırılan, doğal gaz ve elektrik sektörleridir. Elektrik sektöründe; elektrik ihtiyacına yönelik elektrik üretimi ve dağıtımı yapılmaktadır. Doğal gaz sektöründe de doğal gaz üretimi, iletimi ve dağıtımı gibi işlemler yapılmaktadır. Ulaştırma hizmetlerinde ise karayolu, demiryolu, liman, denizyolu ve havayolu gibi ulaşım işlemleri ele alınmaktadır.

 

Enerji Hizmetlerinde Elektriğin Önemi

Günümüzde, alt yapı işleri nedir diye sorulduğunda akla ilk gelen alt yapı hizmeti elektriktir. Bu nedenle de enerji hizmetleri, alt yapı hizmetleri arasında oldukça önemli yer tutmaktadır. Özellikle hayatlarımızın tam ortasında bulunan ve günümüzde tüm işlerin yapılmasını sağlayan elektrik, alt yapı hizmetlerinin bilinenlerinden biridir. Elektrik, kentleşme ve sanayileşmenin hakim olduğu şehirlerde, hayatın devamlılığı için büyük bir öneme sahiptir.

Genellikle kamu hizmeti olarak da adlandırılan bu hizmetler için belirli miktarlarda ücret ödemesi yapılmaktadır. Bu ücretlerden dolayı elektrik bir özel ya da ücretli mal olarak tanımlanabilmektedir. Dolayısıyla alt yapı hizmetlerinin genellikle belirli bir ücret karşılığında bir kamu hizmeti olduğu ifade edilebilir.

 

Elektrik Hizmetleri Nedir?

Elektrik, alt yapı hizmetleri arasında en önemli hizmetlerden bir tanesidir. Elektrik enerji alt yapı hizmetlerinden bir tanesidir ve enerjinin dışında aydınlatma amacıyla da kullanılmaktadır. Elektriğin taşınması için bazı sistemlere ve tesislere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistemler, elektriğin üretilmesi, iletilmesi ve dağıtılması gibi önemli noktalarda işe yarayan aletlerden oluşur. Bu sistemler hem yer altında hem de yer üstünde kurulmakta ve işlem görmektedir. Diğer yandan ev ve bina içlerinde de elektriğin taşınması için belirli aletlere ihtiyaç vardır. Bu nedenle alt yapı işleri nedir denildiğinde akla gelen elektrik enerjisi hizmetlerinin doğru verilmesi için pek çok noktadan kontrol edilmesi gerekmektedir.

 

Organize Sanayi Bölgelerinde Elektrik Alt Yapısı

Elektrik alt yapı hizmetleri, organize sanayi bölgeleri ya da ev, bina gibi yerlerde kullanılmaktadır. Özellikle sanayinin yoğun olarak üretim yaptığı bölgelerden biri olan organize sanayi yerleri, elektriği de yoğun olarak kullanmaktadır. Bu nedenle de alt yapı işlemleri oldukça dikkatli ve düzenli yapılmalıdır. Aksi halde, elektrik ihtiyacı karşılanmadığı gibi elektriğin kesilmesine de yol açmaktadır. Bu noktada verilen hizmetler, elektriğin gerilim boyutuna göre değişmektedir. Alçak gerilimli, orta gerilimli ve yüksek gerilimli olarak adlandırılan elektrik boyutlarına göre elektrik sistemleri kurulmaktadır. Bu noktada elektrik alt yapı işleri nedir olarak sorulduğunda da genellikle orta gerilimli ve alçak gerilimli elektrikler için verilen hizmetler listelenmektedir.

 

Orta ve Alçak Gerilimli Alt Yapı İşleri

Orta ve alçak gerilimli elektrik alt yapı işleri nedir ve nerelerde kullanılır diye merak edenler için orta gerilimli elektrik akımları genellikle organize sanayi gibi elektriğin yoğun miktarlarda olduğu alanlarda kullanılır. Alçak gerilimli elektrik akımı ise ev gibi küçük ve bireysel yapılarda kullanılmaktadır. Bu noktada elektrik sistemleri döşemesi yapan yerler, orta ve alçak gerilimli alt yapı kablolaması, alçak gerilimli pano montajı, jeneratör temini ve montajı, trafo merkezi montajı gibi hizmetler vermektedir. Bu noktada yapılan işler de elektrik akımına göre çeşitlenmektedir.

 

Elektrik Akımına Göre Verilen Hizmetler

Elektrik hizmetleri olarak, elektriğin doğru ve kaliteli aktarılması önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle elektrik alt yapı işlemleri nedir denilince akıllarda oluşan trafo, jeneratör ve merkezi dağıtım hatları gibi işler bu alt yapı hizmetlerinin doğru ve güvenli verilmesi açısından önemlidir.