You are here:

154/33 kV Pekmezli Trafo Merkezi Tevsiatı İşi (GAP)

TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğü ile ‘154/33 kV Pekmezli TM Tevsiatı İşi (GAP)’ tarafımızca yapılmaktadır.

İnşaat İşleri;

Kablo galerisi amaçlı bodrum kat ile İç İhtiyaç trafolarının konulacağı odaların

bulunduğu ve metal clad hücrelerin olduğu 2 katlı Metal Clad Bina inşaatı, yeni tesis edilen 1 adet Trafo Fiderine ait Cihaz ve Pilon temelleri ile Kablo Kanalları inşaası ve çelik montajı, Mevcut Enerjili Şalt sahasında ki kablo kanallarının, trafo temellerinin ve saha mıcırının ise TEİAŞ Onaylı Projeler uyarınca yenilenmesi ve Mevcut kumanda binasının tadilat çalışmaları devam etmektedir.

Elektrik İşleri;

Genel Teknik ve Montaj Şartnamesine ve TEİAŞ tarafından onaylanan projelere uygun, 154/33 kV 100 MVA Güç Trafosu, 2 adet Yardımcı Servis Trafosu (250 kVA, Kuru Tip), 154 kV Şönt Kapasitör Bankı, Kumanda ve Röle Panoları ile Saha Dağıtım Kutularının temin ve tesis edilmesi, ayrıca EKAT OG kablo döşenmesi şartlarına uyumlu OG XLPE kablo çekimi, primer montaj ve sekonder kablaj çalışmaları devam etmektedir.