You are here:

Boğaziçi Elektrik A.Ş. İşleri

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. yüklenicisi olarak 2017 yılı yatırım programı kapsamında İstanbul Avrupa Yakası tamamında; ekonomik ömrünü tamamlayan 100’e yakın trafo merkezlerinin tesisi (Monoblok beton köşkler, yeraltı trafo köşkleri, prefabrik beton köşkler, trafo binaları), malzeme temini, montaj ve demontaj dahil bütün işler yapılmaktadır. 8000 adet galvanizli şebeke direklerin montajı yapılmıştır. 750 km’yi kapsayan AG/OG yeraltı kablo tesislerinin, enerji nakil hatlarının ve çevre aydınlatma tesislerinin deplase edilmesi vb. tesis işleri tamamlanmış olup devam eden proje işlerinde ise şehir şebekesi tesislerinin tamamlanması sağlanmaktadır. Ana indirici trafo merkezlerinin SCADA sistemine uygun hale getirilmesi işlerini kapsayan şehir şebekesi tesisleri de yapılmaktadır.