You are here:

İTM.315 Referanslı 154 kV Rize TM Yenileme (DOKAP) Yapımı işi

İTM.315 Referanslı 154 kV Rize TM Yenileme (DOKAP) Yapımı işinin ana kapsamı mevcutta bulunan trafo merkezinin sürekli çalışır durumda olmak şartı ile tamamen yenilenmesidir. Öncelikle ihtiyaç olacak binaların imalatı yapılarak, geçici bir trafo ve fider ile yeni yapılan binalardan ve sistemden sistemin işlevini devam ettirmek ve mevcut(eski) şalt ve binaları boşa çıkarılarak eski binalar ve şalt yıkılıp yenilenecektir. Yeni binalardan, yeni şalt ve trafolar devreye alınacaktır ve geçici fider ve trafo boşa çıkarılacaktır.  Şu an ki genel ilerleme seviyesi yaklaşık % 35 olup çalışmalar devam etmektedir.İşin temmuz 2021’de tamamlanması planlanmaktadır.