You are here:

Konya-Polatlı Elektrifikasyon Bakım Ve Onarım İşi

Polatlı (000) – Konya (213+284) arası Hat1–Hat2 ile Hat3-Hat4 katener sistemlerinin İşveren tarafından belirlenen işletme hızına uygun çift hat Katener sistemlerinin (EN50317, EN50119, EN50124, EN50125 ve ilgili standartlara uygun olarak), Konya Gar bölgesi, Yüksek Hızlı Tren hatlarını besleyen Kocahacılı, Çayırbaşı, Gözlü ve Aşağıpınarbaşı olmak üzere 4 Adet Trafo Merkezinin, 4 adet Nötr bölgenin, 5 adet sayding’in, ve müselleste bulunan 2 adet Cer postasının, Nötr bölge ve cer postalarındaki scada ekipman ve teçhizatlarının, Polatlı-Konya arası Yüksek Hızlı Tren katener sisteminden enerji temini için kullanılan 25000/220Volt yardımcı servis trafolarının (Bakım sorumluluğu servis trafosu ve Katener hattı tarafı dâhil olup, 220V tarafı trafo çıkış buşonuna kadardır), elektrifikasyon şefliklerimizin sorumluluğunda olan OG ve AG sabit elektrik tesislerinin arıza ve bakımlarının, İhata topraklamalarının, her türlü arıza ve hasarlar ile bakım, onarım, ölçüm ve test çalışmaları tarafımızca yapılmaktadır.