You are here:

Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama TEVSİ Projesi İkmal İnşaatı - Elektrik Deplase İşleri

Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama TEVSİ Projesi İkmal İnşaatı – Elektrik Deplase İşleri kazı çalışma alınanda bulunan enerji nakil hattı 34,5kV 2x3x477 İptal edilerek kazı alanı dışında kalan 18/18 beton direkten 2×4(1×240) CU XLPE  kablolarla da yeni konulan KÖK Merkeze (Prefabrik Beton Köşk) montajı yapılmaktadır. KÖK Merkezden mevcut BOTAŞ tesisleri enerjilendirilecektir. KÖK Merkez Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama TEVSİ Projesi kapsamında yapılacak olan tesisler ilerde enerjilendirmek için konulmaktadır.