You are here:

Enerji Nakil Hatları

Enerji nakil hatları ile ilgili olarak proje kapsamında talep edilen elemanların montajı tarafımızdan en yeni teknolojiler kullanılarak yapılmaktadır.

Hücre Sistemleri

Modüler Hücre sistemleri talep durumuna göre farklı özelliklerde üretilmektedir. Yüksek Gerilim Hücrelerimiz 3 ana bloktan oluşmaktadır. Alçak Gerilim Bölümü ,Kesici ve Kablo Bölümü ve Bara Bölümü olmak üzere üç ayrı kısımdan meydana gelmektedir.

Dağıtım Merkezleri

Yüksek gerilim elektrik enerjisi dağıtım çözümleri kapsamında enerji dağıtım sistemlerinde her ihtiyaca karşılık farklı çözümler üretiyoruz.YG dağıtım merkezleri ya da YG-AG trafo dağıtım merkezi taleplerine beton, SCK serisi saç, SMK ve SPK serisi köşkler ile çözümler gerçekleştiriyoruz.

YG Trafo Merkez Projeleri

Bir ya da daha fazla yüksek gerilim enerji nakil hattından elektrik alarak abonelere dağıtan cihazların tesis edildiği yerler trafo merkezleridir. İki farklı şekilde olan trafo merkezleri ya hava yalıtımlı açık şalt sahalı merkezler ya da açık veya kapalı alanlara kurulan SF6 gazı ile yalıtılan kapalı ve korumalı trafolardır.

Şalt Tesisleri - Transformatörler

Güç trafoları, baralar, çeşitli teçhizat elemanları ve bu cihazları irtibatlandırmak için kullanılan kesici ve ayırıcı elemanların bir arada olduğu, enerjinin toplanarak dağıtıldığı yerlere ise şalt tesisleri denir. Armin olarak şalt tesisleri kurulumlarını gerçekleştiriyoruz.

Enerji Üretimi, Senkronizasyonu ve Güç SCADA Merkezleri

Tüm sahaları kontrol eden ve izleyen merkezi sistemlere SCADA sistemi denilir. 20 yıldır enerji sektöründeki faaliyetleri ve hizmetleri ile yerini alan ve lider kuruluş olarak adını duyuran Armin Elektrik YG enerji üretimi, senkronizasyonu ve güç SCADA merkezleri konularında da iddialıdır.