You are here:

Proje Elektrik Etüt biriminde; YG-AG tüm elektrik alt ve üst yapılarının oluşturulabilmesi için etüt, topolojik ölçüm, projelendirme ve hazırlanan projelerin onayının alınması için tüm çalışmalar yapılmaktadır. Birimimiz tüm teknolojik gelişmelere açık şekilde görevini yürütmektedir. Tesislerin devreye alınana kadar tüm aşamalarında enerji ihtiyaçları için gerekli hizmet verilmektedir. Birimimizde yer alan harita mühendisi ve harita teknikerleri proje üzerinde belirlenen güzergahlar doğrultusunda arazi topolojisinin çıkarılması için gerekli ölçümleri yapmaktadır. Uygulama projeleri/ son durum projeleri için ilk olarak Mühendis/Tekniker/Teknisyenler tarafından sahada etüt çalışmaları yapılır. Harita ve Elektrik ekibinden toplanan datalar birleştirilerek projeler hazırlanır. Alt ve üst yapılarda enerji sistemleri tasarımı ve uygulama projeleri TEDAŞ usul esasları ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmaktadır.