CCTV SİSTEMLERİ

  • Kamera Direk temelleri ve Direk Montajları
  • Menhol imalat ve montajları
  • Fiber Optik, Cat ve güç kablolarının çekilmesi, terminasyon ve ölçümleri
  • Kabin montajları
  • Enerji Kabin trafo montajları
  • Kontrol odası ekipman montajları

 

Kontrol binası kameralar arası saha dolabına kadar fiber kablo çekilir veya mevcut fiber kablodan kıl alınmak sureti ile saha dolabına girilir.

Dolaptan cat kablo çekmek sureti ile direkten kamera bağlantıları yapılır.

Enerji dolabından enerji kablosu çıkmak sureti ile direkten kamera enerjilendirilerek terminasyon ve ölçümleri yapılır.

Kameraların direklere montajları yapılarak görüş ayarları tamamlanır.

Kontrol odası ekipmanları ve sahada kabin ve dolap montajları gösterilen veya surveyi yapılan yerlere montajı yapılarak kablo terminasyonu tamamlanır.

Kontrol odasında enerji ekipmanları ve sahada enerji kabin ve dolapları projede belirlenen yerlere montajı yapılarak kabloların bağlantıları tamamlanır.