You are here:

İş sağlığı güvenliği ve çevre koruma faaliyetleri Armin için birincil önceliktir. Armin Elektrik, ‘İnsan sağlığını korumak, çevrenin kirlenmesini önlemek, devletin ve vatandaşların sorumluluğundadır.’ bilinciyle tüm faaliyetlerini çevreye duyarlı bir anlayışla sürdürmektedir. Üst yönetim de dahil olmak üzere; tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Firmamız insan hayatının, çevrenin, doğal kaynakların korunmasını ve daha iyi koşullarda yaşanabilir bir ortamın varlığını ön planda tutmayı prensip edinmiştir.

 

İş sağlığı güvenliği ve çevre alanlarına giren tüm faaliyetler kalite, verimlilik ve maliyet alanları ile ilgili konularda aynı anlamı taşımaktadır. Firmamız bugüne kadar yürüttüğü projelerde, enerji ve malzeme tüketimindeki artışın, atık ve kirlilik üretiminde de artışa sebep olacağı anlamına gelmediğini göstermiştir.

Armin Elektrik olarak hedeflerimiz;

Armin Elektrik olarak hedeflerimiz; İş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği uygulamaları en iyi şekilde gerçekleştirmek, Yürürlükteki İSG ve çevre ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uygun olarak tüm proje ve faaliyetleri gerçekleştirmek, İş kazaları oluşumunu minimuma indirmek, İSG ve çevre koruma bilincini hem yaptığımız işlere hem de çalışma ilişkilerimize yerleştirmek, Projeler gerçekleştirilirken çevreyi korumak, atık ve kirlilik
oluşumunu engellemek, İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsetmektir.