You are here:

Akköy I Ve Akköy II Hes 154 Kv (Eih) Enerji İletim Hatları

103.5 MW değerinde toplam kurulu ücü olan santralın 154 kV enerji iletim atları için malzeme temini ve montajı, ıtral binasının iç elektrik tesisatı işleri yapılmıştır.