You are here:

Akköy I Ve Akköy II Hes 154 Kv (Eih) Enerji İletim Hatları

103.5 MW değerinde toplam kurulu gücü olan santralın 154 kV enerji iletim hatları için malzeme temini ve montajı ile santral binasının iç elektrik tesisatı işleri yapılmıştır.