You are here:

Ankara- İstanbul Hızlı Tren Projesi Faz II Vezirhan - İnönü Kısım II Karaköy İstasyonu Karaköy Trafo Merkezi ve Karagözler Trafo Merkezi 154 kV Bağlantı Hatları ile Hızlı Tren Katener Portal Bağlantıları

Firmamız CROC firmasının altyüklenicisi olarak trafo merkezlerinin tüm kazı, dolgu ve sıkıştırma, inşaat, çelik montaj, primer montaj, sekonder kablaj ile test ve devreye alma işlerini anahtar teslimi olarak tamamlamış ve trafo merkezlerinin TCDD ve TEİAŞ kabullerini eksiksiz gerçekleştirmiştir. 154 kV bağlantı hatları anahtar teslimi olarak tesis edilmiştir.

Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi Kapsamında Gebze-Köseköy Hattı Rehabilitasyon Ve Yeniden İnşa İşi Kapsamında Hattın Topraklama Sisteminin İyileştirilmesi İşi

Yaklaşık 90 adet topraklama İstasyonunda; dönüş iletkeni bağlantılarının güçlendirilmesi, iletkenleri birbirlerine bağlayan klemenslerin değiştirilmesi, topraklama istasyonu içersinde mevcut elektrot bağlantı klemensilerinin yenilenmesi ve gerekli olması halinde ilave elektrot eklenerek topraklama istasyonunun bağlı olduğu topraklama ağında iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.