You are here:

Ankara Yüksek Hızlı Tren Gar Kompleks Yapım İşi

Toplam 370.000 m2 alana sahip tesis Ekim 2016 yılı itibariyle tarafımızca tamamlanmış olup aktif çalışmaya başlamıştır.

 

Elektrik İşleri

Gülermak-Kolin Gar Kompleksi Yapım Ortaklığı alt yüklenicisi olarak; 13 Adet binanın Yüksek gerilim ve Alçak gerilim tesisatlarına ait malzemelerin tamamı, Teknik Şartnamede verilen tanımlamalara ve standartlara uygun olarak temin edilmiş ve işin tamamı gerçekleştirilmiştir. Tesise ait tüm malzemeler, yapım alanına teslim edilerek, işçiliği, montajı, test edilmesi, kabulünün gerçekleştirilmesi gibi işlemler yapılmıştır. Son durum (Asbuilt) projeleri hazırlanarak hizmete alımı gerçekleştirilmiş ve komple elektrik işleri tamamlanıp ana yükleniciye eksiksiz teslim edilmiştir.

Bina Topraklama Sistemi işleri

Gülermak-Kolin Gar Kompleksi Yapım Ortaklığı alt yüklenicisi olarak; 100 Hz’den az olan alternatif akımlı (AC) veya doğrudan akımlı (DC) elektrik teçhizatının topraklama tesisatının kurulumu, operasyonu ve kontrolü yapılmıştır. Can ve mal güvenliğinin sağlanması, yıldırımdan korunması adına toprak hattı rezistans değeri “2 Ω” altında çıkacak şekilde TN-S topraklama sistemi tesis edilerek eksiksiz teslim edilmiştir.

Katener Sistemi İşleri

Gülermak-Kolin yapım ortaklığı alt yüklenicisi olarak; Türkiye’nin ilk yüksek hızlı tren ağır bakım atölyesi olan Ankara Gar Kompleksi Inşaa edilerek 41 yol ve 1 adet loop hattı İşletmeye hazır olacak şekilde havai hat katener sistemi kurulmuştur. Bina içinde trenlerin bakımları ve kontrolleri rahatlıkla yapılabilmesi için 6 yolu katlanabilir 3 yolu sabit rijit katener sistemi tesis edilmiştir. 33 km katener hattının tüm test ve kabulleri yapılarak eksiksiz bir şekilde TCDD Yapım Dairesi’ne teslim edilmiştir.

Trafo Merkezi, Enerji Nakil Hattı ve 154734,5 kV İlave Trafo İşleri

Gülermak-Kolin Gar Kompleksi Yapım Ortaklığı alt yüklenicisi olarak; mevcut TEİAŞ hattından yeni yapılan Trafo Merkezine 2*(3×1272 MCM) + OPGW Enerji Nakil Hattı ve tesisi yapılmıştır. Elektrifikasyon sabit tesisi beslemesi 154/27,5 kV 2 adet 50 MVA ve Gar Kompleksi iç ihtiyacı için 154/34,5 kV 1 adet 16 MVA trafo bulunduran 14 katener çıkış fiderli Trafo Merkezinin projelendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Kazı, dolgu ve sıkıştırma; inşaat ve çelik montajı, primer montaj, sekonder kablaj, testleri yapılarak devreye alma işleri anahtar teslimi tamamlanmıştır. TCDD ve TEİAŞ kabulleri gerçekleştirmiştir.

Telekomünikasyon, Transmisyon ve Zayıf Akım Sistemlerinin Kurulumu İşleri

Bakım sahası içerisinde yer alan idari binaların kesintisiz, ses ve data aktarımı yapabilmesi için gerekli olan haberleşme alt yapısı, sdh ve santral sistemleri kurulmuştur. Bunların yanı sıra yangın alarm sistemi, kartlı geçiş sistemi, ses kayıt sistemi ve CCTV kamera sistemleri gibi zayıf akım sistemleri kapsamına giren birçok sistem tesis edilerek devreye alınmıştır.

Sinyal Enerji Besleme Sistemi Kurulumu ve Sinyalizasyon Sistemine Ait Ekipmanların Topraklaması İşleri

Bakım sahası içerisinde tesis edilen sinyalizasyon sistemlerine ait tüm ekiplerin topraklama bağlantıları yapılmıştır. Ekipmanların enerjilendirilmesi ve sinyalizasyon sisteminin devreye alınması için gerekli olan enerji, katener servis trafosundan temin edilmiştir. Enerjinin güç odası içerisinde kurulan panolar, stabilizatörler ve trafolar ile bağlantısı yapılarak sinyalizasyon sistemi kontrol ünitelerine aktarılmıştır.