You are here:

Antalya Yaprak Hes, Berat Hes Ve Cansuyu Hes 154 Kv (Eih) Enerji İletim Hattı İşleri

Toplam kurulu güçleri 41,5 MW değerindeki YAPRAK, BERAT VE CANSUYU hidroelektrik santrallerinin 154 kV enerji iletim hatları için malzeme temini ve montaj işleri yapılmıştır.