You are here:

Antique Beach Bungalow Evleri Güç İhtiyacı Elektrik Projesi

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Nusratlı Köyü 105 ada 2 parselde bulunan yapılar için talep edilen 112,83kW gücün AG seviyesinden karşılanabilmesi için,  bölgeye yeni trafo ve AG şebeke tesisi yapılması işini kapsayan, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği Madde-21 kapsamında tarafımızca yapılacak YG/AG şebeke projesi hazırlanmıştır.

Antique Bungalow Beach Evleri için, 34,5/0,4-0,231 kV. 250 kVA yeni direk tipi trafo tesis edilmiştir. Trafo YG beslemesi; Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., Çanakkale Müşteri Hizmetleri Mühendisliği 08.08.2019 tarih ve 24635 sayılı enerji müsaade belgesinde belirtildiği gibi, Nusratlı Sahil TR-1 trafosundan çıkan 13 adet AG direğin sökülüp yerine 3x(1/0)+3×70/16+95AER iletkenli müşterek direkli hat tesis edilerek enerji beslemesi sağlanmıştır.