You are here:

Atatürk Barajı Ve Hes İnşaatı Ulaşım Yolları Nihai Aydınlatma Projesi

Atatürk Barajı ve HES inşaatına ait yardımcı sistemlerden aydınlatma sisteminin temini ve tesisi kapsamında “Baraj Sahası Ana Ulaşım Yolları Nihai Aydınlatma Sisteminin” kret üstü tesisatı hariç montajı, test ve işletmeye alınması, sistemin kusursuz ve çalışır halde teslimi ile ilgili tüm inşaat işlerinin yapımını kapsamaktadır.