You are here:

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A Ş. İşleri

BOĞAZİÇİ Elektrik Dağıtım A.Ş. alt yüklenicisi olarak, İstanbul Avrupa Yakası tamamında; trafo merkezleri (monoblok beton köşkler, prefabrik beton köşkler ve trafo binaları), AG / OG yeraltı kablo tesisleri, enerji nakil hatları, çevre aydınlatma tesisleri ve ana indirici trafo merkezlerinin SCADA sistemine uygun hale getirilmesi işlerini kapsayan ve yatırım programında yer alan elektrik dağıtım şebeke tesisleri tamamlanmış olup, kabul işlemleri yaptırılarak tesisler işletmeye alınmıştır.

Boğaziçi A.Ş. 2. ve 4. Bölge Genel Elektrik İşleri AG-YG Elektrik Dağıtım Tesislerinde Yeraltı Arıza Giderim Ve Bakım İşlemleri, Arıza Çukuru Açılması/Kapatılması, Asfalt Hariç Üst Kaplama Yapılması, Malzeme Ve Hafriyatın Taşınması İşleri

Şirketimiz dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul’da Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin etki alanındaki arıza onarım bakım işlerini 2. Bölge (Güngören, Bakırköy, Sefaköy) 4. Bölge (Beyoğlu, Sarıyer, Çağlayan) 2015 yılından beri başarı ile yürütmektedir. Uluslararası standartlara uygun organizasyon yapısı ve yüksek teknik kapasiteye sahip ekip ve ekipman ile kapsam dahilinde 24 saat tam zamanlı 300 personel ile hizmet vermekteyiz. Alanda edinmiş olduğumuz tecrübeleri dağıtım şebekesi yatırımlarına entegre ederek şebekedeki arıza sayısı ve şebeke verimliliğine de katkılar sağlamıştır.