You are here:

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A Ş. İşleri

BOĞAZİÇİ Elektrik Dağıtım A.Ş. alt yüklenicisi olarak, İstanbul Avrupa Yakası tamamında; trafo merkezleri (monoblok beton köşkler, prefabrik beton köşkler ve trafo binaları), AG / OG yeraltı kablo tesisleri, enerji nakil hatları, çevre aydınlatma tesisleri ve ana indirici trafo merkezlerinin SCADA sistemine uygun hale getirilmesi işlerini kapsayan ve yatırım programında yer alan elektrik dağıtım şebeke tesisleri tamamlanmış olup, kabul işlemleri yaptırılarak tesisler işletmeye alınmıştır.