You are here:

Bursa Osmangazi İlave Trafo Tesisi Yapım İşi

Osmangazi ilçesinde hızla artan yapılaşmaya bağlı olarak mevcut elektrik şebekesi ihtiyacı karşılamadığından bu bölgeye 4 adet trafo bölgeli elektrik tesisi yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur ve 4 adet beton cöşklü, modüler hücre donanımlı trafo ası tesis edilmiştir. Tesis tamamlanmış ve enerjilendirilmiştir.