You are here:

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. İşleri

TEİAŞ tarafından Sivas Merkez Fatih mahallesi Merakum mevkiine yapılan yeni indirici merkezden şehir merkezine ve bölgedeki kırsal hatlara enerji sağlamak amacıyla ÇEDAŞ 2016 yılı yatırım programı kapsamında 2 adet dağıtım merkezi ve 5 adet trafo tesis edilerek bölgenin YG ringinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu esnada bölgedeki havai hatlı elektrik şebekesi yeraltına alınmıştır. Yozgat ili Çandır ilçesini besleyen enerji nakil hattında yaşanan gerilim düşümü problemi sebebiyle ÇEDAŞ AR-GE programı kapsamında gerilim regülatörü tesisi şirketimizce yapılmıştır.