You are here:

Çayyolu Depo Sahası ve Binaları (Atölye Binası, Isı Merkezi, Elektrik ve Trafo Merkezi, Hat Bakım Araçları Binası, Su Deposu ve Giriş Kontrol Binası)

 Toplamda 15.000 m2 kapalı alan sahip tesisin yapımı Aralık 2017 yılı itibariyle tarafımızca tamamlanmış olup aktif çalışmaya başlamıştır.

Çayyolu Depo Sahası Yapım Ve Elektromekanik Sistemleri Temin, Montaj Ve İşletmeye Alma İşleri'ne Ait Elektrik İşleri

Şirketimiz Kolin İnşaat’ın alt yüklenicisi olarak Kızılay Çayyolu (M2) metro hatları enerji temin ve dağıtım sistemine, Çayyolu depo sahalarını beslemek üzere OG kabloları ve ekleri ilave ederek Çayyolu deposuna mevcut metro sistemi ile benzer yapıda depo alanı cer gücü trafo merkezi (TPS-orta gerilim şalt sistemi, redresör, DC fiderleri, iç ihtiyaç ve cer trafoları) temin ve tesis edilmiştir. Depo yapısı içinde tesis edilecek iç ihtiyaç trafolarının besleyeceği ana dağıtım panoları, bina tesisatına ait aydınlatma ve priz alt dağıtım panoları ile yangın pompaları, ısıtma havalandırma fanları vb. mekanik ekipmanlara ait kuvvet panoları dahil olmak üzere depo sahası ve binalarındaki tüm AG, OG, DC panolar ve OG, AG, DC sistemdeki tüm kablolar, şalt ve dağıtım panoları vb. ekipmanlar temin ve tesis edilmiştir. Sistemlerin mevcut Kızılay- Çayyolu Metro (M2) Hat sistemlerine entegrasyonu bu proje kapsamında ayrıca yapılmıştır.

Çayyolu Depo Sahası Yapım Ve Elektromekaniksistemleri Temin Montaj Ve İşletmeye Alma İşleri / Elektrik Ve Sinyalizasyon Altyapı İşleri

Proje kapsamında, departmanımız olarak altyapı projelerinin hazırlanması, projeye göre kazıların yapılması, çeşitli ebatlarda ve sayıda boruların (2-4-6-9­12-16-24-32-40 göz)döşenmesi, ray altı geçişlerinin yapılması, sac ve beton kanal döşenmesi, çeşitli ebatlarda (60*80*100*, 80*100*120*, 100*120*150*120*180*180) prefabrik beton menhollerin montajı, 40*40*40’lık boxlarin yerinde dökülmesi işleri yapılmış olup anahtar teslimi altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.