You are here:

Çayırhan Mahallesi ÇEÜMAS A.Ş. Madencilik Şantiye Tesisleri YG/AG Elektrik Projesi

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(İDARE)  tarafından yapılan özelleştirme ihalesi sonucu Ankara ili, Nallıhan İlçesi, Çayırhan Mevkiinde bulunan Enerji Üretim Alanı ile Santralin ve Kömür Rezerv Alanının İşletme hakkı devir sözleşmesi Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 03/03/2017 tarihli ve 2017/06 sayılı kararı uyarınca EÜAŞ ve İDARE ile Çayırhan Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş. arasında yapılan sözleşme doğrultusunda Şantiye elektrik enerjisini karşılamak için proje ve tesis çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda, KÖK ve DM binaları, Trafolar ve Enerji nakil hatları çalışmaları proje kapsamında tamamlanmıştır.