You are here:

İsparta Şehir Hastaneleri Projesi Enerji Temini İşi

Şirketimiz Dost İnşaat’ın alt yüklenicisi olarak; İsparta Şehir Hastanesi Projesi’nin 31,5 KV Enerji Temin İşi kapsamında bulunan 13 km kazı, dolgu, 55.000 metre kablo montajı, trafo merkezlerinin montajı, test ve devreye alma işlerini 45 gün gibi kısa bir süre zarfında anahtar teslimi yaparak tamamlamıştır. TEDAŞ ve Sağlık Bakanlığı’na kabullerini eksiksiz olarak gerçekleştirmiştir.