You are here:

Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi Kapsamında Gebze-Köseköy Hattı Rehabilitasyon Ve Yeniden İnşa İşi Kapsamında Hattın Topraklama Sisteminin İyileştirilmesi İşi

Yaklaşık 90 adet topraklama İstasyonunda; dönüş iletkeni bağlantılarının güçlendirilmesi, iletkenleri birbirlerine bağlayan klemenslerin değiştirilmesi, topraklama istasyonu içersinde mevcut elektrot bağlantı klemensilerinin yenilenmesi ve gerekli olması halinde ilave elektrot eklenerek topraklama istasyonunun bağlı olduğu topraklama ağında iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.