You are here:

Kuwait Al Mutlaa Projesi 400,300,132 Ve 33 Kv Enerji İletim Hatlarının Deplasesi

Ana yüklenici Sallini-Kolin JV kapsamında yapım çalışmalarına devam edilen Kuveyt Al Mutlaa Projesinde yapılmakta olan ana yol güzergahları ile çakışan Enerji İletim hatları yeniden projelendirilerek Kuveyt MEW şartnamelerine uygun hale getirilmesi için deplase edilmesi işidir. İş kapsamında 400,300,132 ve 33 kw da yaklaşık 115 direk deplase edilecek olup Kuveyt’te son yıllarda gerçekleştirilen en büyük varyant projesidir. İşin tamamı (dizayn, malzeme temini, montaj) Türk mühendis ve işçileri ile yapılmıştır.