You are here:

Kuzey Marmara Otoyolu Teiaş Enerji İletim Hatları Deplase Edilmesi Malzemetemini Ve Montajı (5. Ve 6. Kesim Km:151+500-251+111) Marmara Otoyolu İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kurtköy-Akyazı (Bağlantı yolları dahil) kesimindeki 154 ve 380 kV luk Enerji İletim Hatlarının, malzeme temini montajı ve demontajı dahil deplase işlerinin tamamı şirketimiz tarafından yapılmıştır. Türkiye’nin enerji iletim koridorları arasında en karmaşık ve problemli bölgesi olması sebebi ile işin yapımındaki zorluğu sir kat daha arttırmakta olup bölgedeki 15 hatta 74 adet direk deplase edilmiştir. Proje 2018 yılında tamamlanmıştır.

Kuzey Marmara Otoyolu Tedaş Enerji İletim Hatları Deplase Edilmesi Malzeme Temini Ve Montajı (Kurtköy-Akyazı Arası 5. Ve 6. Kesim)

Ülkemiz için önemli bir ulaşım yatırımı olan Kuzey Marmara Otoyolu yapım aşamasında, mevcut Orta Gerilim Elektrik hatları ile değişik noktalarda kesişmektedir. Söz konusu mevcut hatlar, otoyol güzergahı ile çakıştırılarak oluşturulan superpose projelerine uygun olarak projelendirilmiştir. Otoyol altından yapılan geçişler, beton muhafaza içine alınarak otoyolun ve enerji nakil hattının kesintisiz devamı sağlanmıştır. Proje teknik şartnamelere uygun olacak şekilde yapılarak anahtar teslimi ile tamamlanmıştır.