You are here:

Tarsus Belediyesi Su Temini Ve Yağmur Suyu Pompa İstasyonları İnşaatı Ve Scada Sistemi Kurulup Devreye Alınması

Tarsus Su Temini Sistemleri ve Yağmur Suyu Pompa İstasyonu İnşası Projesi kapsamında 3 adet pompa istasyonunun ve jeneratörlerin elektrik ve SCADA sistemleri kurulmuş ve devreye alınmıştır.

Tarsus-Nacarlı (Yenileme) E.İ.Hattı ve (Nacarlı-Yenişehitlik)Brş.-Tarsus (Yenileme) E.İ.Hattı Tesisi İşi

İki kısımdan oluşan projede; Mersin Tarsus ilçesinin enerji ihtiyacını karşılayan mevcut enerji iletim hatlarının, artık yük akışında yetersiz kalmasından dolayı, bu hatlar demontaj edilerek, yerine yeni iki hat olan Tarsus-Nacarlı (Yenileme) E.İ.Hattı ve (Nacarlı-Yenişehitlik)Brş.-Tarsus (Yenileme) E.İ.Hattı Tesis edilmiştir.