TCDD Kayseri Kuzey Geçişi Varyantı (Sinyalizasyon, Telekomünikasyon Ve Elektrifikasyon) İkmal Yapım İşi

KOLİN – KAYSERİ KUZEY GEÇİŞ VARYANTI

(Altyapı, Üstyapı Ve Sinyalizasyon-Telekomünikasyon Ve Elektrifikasyon) projesinde Katener Projesi ve Katener Direk Temelleri İmalatı İşi Kayseri Kuzey Geçiş Varyantı projesi kapsamında hattın katener direk temellerinin projelendirilmesi ve projeye uygun şekilde temel kazı, karot kurulumu, beton döküm işleri tamamlanarak yükleniciye eksiksiz olarak teslim edilmiştir.

Sinyal Enerji Besleme Sistemi Kurulumu ve Sinyalizasyon Sistemine ait Ekipmanların Topraklanması İşleri

Elektrik ve Telekom’a ait alt yapı tesislerinin deplase projeleri hazırlanarak onaylatılmıştır. Deplase işleri yapılarak eski hatlar kaldırılmış ve yerine yeni hat yapılmıştır. Sinyalizasyon sistemine ait tüm ekipman montajları, her türlü kablolama, kablo ekleri, teknik bina içi kabin montajları, topraklamaları, makas motoru montajları, ray devresi montaj işleri, ölçüm ve terminasyonların yapılması işleri tamamlanmıştır.