Kompanzasyon Sistemleri

Elektrik sistemlerinde faz farkının açığa çıkarılması ve dengelenmesi için kullanılmakta olan kompanzasyon sistemleri, mıknatıslama etkisiyle faz akımının geri kaydırılmasını sağlamaktadır. +90 derecelik faz kaydırma özelliği bulunan sistemler, indüktif ve kapasitif etki ile akım aynı zamanda voltaj faz sayısını düzenler. Indüktif reaktif gücünün dengelenmesinde fazın dengesini sağlama işlemine ise kompanzason denmektedir.

Kompanzasyon Sistemleri Nedir? 

Dinamik faz kaydırıcı sistem olarak senkron motorlarla birlikte çalışmaktadır. kompanzasyon sistemleri enerjinin kaliteli ve ekonomik aktarılmasını sağlamaktadır. Tüketicinin enerjinin kayıplarını azaltarak kullanması ve faz değerinin dengelenmesi için verim artırıcı bir sistemdir. İndüktif reaktif güç şebekeye verilerek, kondansatörde depolanmaktadır. Bu sırada gerilimin düşürülmesi ve enerji taşıma kapasitesinin artırılmasında fayda sağlayacaktır.

Kompanzasyon işlevi; Sistem üzerinde reaktif enerji oluşturduğu takdirde devreye giren kompanzasyon, ana girişlerde bulunan akım taşıma hatlarının açma ve kapama disjonktörlerle verimli hale gelmesinde etkilidir. Akımın azalması veya yükselmesi durumlarında devreye girerek, faz değerinin sabitlenerek fazla enerji harcamalarının önüne geçecektir. Şebekedeki güç sayısını düşürmeye yarayan kontrol mekanizması da diyebiliriz.

Kompanzasyon Sistemleri Nasıl Kurulur?

Reaktif röle elemanlarıyla temeli oluşturulan sistemler, sigorta, akım trafosu ve kontraktör tristör ile birlikte kondansatör elemanlarına ihtiyaç duymaktadır. Güç kat sayısını düzenlerken, reaktif güç dengesinin sağlanmasını aktif akım birleşenlerinin değişkenlerinin kontrol altına alınmasını sağlayacaktır. Statik faz kaydırıcı olarak, ısıtma ve havalandırma sistemleri gibi çalışma yoğunluğunun ve elektrik akımının yüksek olduğu sistemler üzerinde kullanılmalıdır.

Pano içinde ve elektrik sistemlerinde özel elemanlarla birlikte kurulumu yapılarak, şebeke üzerindeki değerlerin değişiminde ucuz ve işlevsel bir amaca hizmet vermektedir. Gelişmiş teknolojilerin sağladığı masrafsız ekonomik faz kaydırıcılar, elektrik enerjisinin ihtiyaç duyulandan fazla kullanılmamasında etki edecek kurulumlar yapmaktadır.

Kompanzasyon Sistemleri Avantajları Nedir? 

Yüksek gerilim enerjinin nakil edilmesinde faz değişimlerinin düzenlenmesini sağlayan özel tasarım, disjonktörler akım taşıyan hatlarla açma kapama işlevi görmektedir. Yüksek gerilimli hatlarda açma ve kapama şarter görevi de görmekte olan enerji tasarrufu sağlayan bir sistem olmanın yanı sıra, iletim hatları, trafolar, şalterler ve manyetik alan dolayısıyla enerji kayıplarının yaşanmasına engel olacaktır.

  • Enerji harcamalarında % 75 oranında tasarruf sağlamaktadır.
  • Enerji kesilmesi ve azalmalarının önlenmesini sağlayacaktır.
  • İndüktif reaktif güç çeken aletlerin korunmasını sağlayacaktır.
  • Manyetik alanın oluşmasında etkili olarak faz değerini düzenli olarak dengeleyecektir.
  • Üretim ve dağıtım sistemlerinin kapasitesini artıracaktır.
  • Şebekedeki güç kayıplarının önüne geçecektir.
  • Aşırı yükleme ve gerilimlerden kaynaklı enerji taşıma kapasitesinin statik faz hızını dengeleyecektir.

Kompanzasyon Sistemleri Yapılmazsa Ne Olur? 

Aşırı yüklenmelerin olduğu durumlarda, taşınan gücün sınırladığı dağıtım alanları enerji kesintilerine neden olabilmektedir. kompanzasyon sistemleri reaktif yüklerin oluştuğu durumlarda kompanze edilimi sağlayacak, sistemlerin sağlıklı bir şekilde hatlara  enerji taşımasında yardımcı olacaktır.  Gerilim düşmeleri ve dağıtım sistemindeki kapasite azalmalarıyla birlikte arızaların oluşması sistem yaptırılmadığında ortaya çıkmaktadır. Havalandırma sistemleri ve ısıtma sistemlerinde kullanılan aşırı enerji faz değerinin sürekli olarak değişmesini sağlamaktadır. Faz değerinin dengede kalmaması durumunda enerji olduğundan daha fazla harcanır aynı zamanda dağıtım hatları enerji birikimiyle manyetik alanın dağılmasına da nede olabilir. Verimli enerji kullanımı için reaktif güçlerin kompanze edilmesi gerekmektedir.

Kompanzasyon Sistemlerinin Etki Etki Alanlar 

Akım ve gerilim hatlarıyla yakından bağlantılı olan sistemler enerjinin kapasif reaktif ve endüktif reaktif olmasında etki etmektedir. Reaktif/ aktif güç oranı, Fi açısı, Reaktif güç , aktif güç yani watt, görünen sanal güç aynı zamanda reaktif güç çarpanı üzerinden etki eden sistemlerdir. Elektrik yüklerinin ve fazın değerinin düzenli olarak düşmesi ya da artması durumlarına karşı kurulmuş sistemler olarak, dengeyi pano üzerinden sağlayacaktır. Kurulan sistem, enerji tasarrufu ve sistemin enerji kayıplarının kontrol altına alınmasını sağlayacaktır.

Armin Elektrik Kompanzasyon Sistemleri 

İletken elektrik hatları üzerindeki faz değerinin kontrolünün sağlanması ve elektrik sistemlerindeki enerji dengesinin yönetilmesi için kompanzasyon sistemleri gereklidir. Bu alanda Armin elektrik doğru sistemin entegre edilmesi aynı zamanda kontrol altına alınarak enerji kayıplarının engellenmesi için gerekli ölçümleri yapmaktadır. Mühendisler ve teknikerlerle birlikte çalışarak, güç dengeleyici, kontrol edici aynı zamanda pozitif ve negatif etki alanlarının kurulduğu özel elektrik sistemleriyle güç kontrollerinin sağlanmasında yardımcı olacaktır. Faz değeri kaydırıcı sistem kurulumları için ekibimize danışabilirsiniz.